EQUASS

VšĮ ,, Senevita“ nuo 2019 metų dalyvauja projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. Mūsų įstaiga siekia gerinti teikiamų paslaugų kokybę pagal EQUASS sistemą. Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra sertifikavimo sistema, skirta socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei. Tai galimybė organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas, įsitraukti į išorinį sertifikavimo procesą Europos lygmenyje, kuriuo jie garantuoja paslaugų vartotojams ir suinteresuotiesiems savo paslaugų kokybę.
Projekto tikslas - didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.
Projekto vykdytojas - Valakupių reabilitacijos centras.
EQUASS Assurance ženklas garantuoja paslaugų teikimo kokybę, patvirtindamas atitiktį 50 kokybės principais pagrįstiems kriterijams. Šie kriterijai apima esminius Kokybės vadybos sistemos elementus, taikomus socialiniame sektoriuje. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų.

2021m. Viešoji įstaiga „Senevita“ sertifikuota EQUASS Assurance sertifikatu, kuris įrodo, kad Įstaigos teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos atitinka šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus.

Atnaujinimo data: 2023-10-05