BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais


Priėmimo tvarka

Dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos skyrimo asmuo ar jo globėjas, rūpintojas, šeimos narys ar kitas teisėtas asmens atstovas raštišku prašymu kreipiasi į asmens gyvenamosios vietos savivaldybę. Savivaldybei priėmus sprendimą dėl paslaugų teikimo asmeniui pasirašoma trišalė/keturšalė sutartis tarp savivaldybės, priėmusios sprendimą skirti asmeniui socialinę globą, VšĮ „Senevita“ bei asmens ar jo globėjo/rūpintojo, kito teisėto atstovo.

Savivaldybės nustatyta tvarka paskirti socialiniai darbuotojai, gavę asmens prašymą, nustato socialinių paslaugų poreikį individualiai pagal asmens nesavarankiškumą. Asmens nesavarankiškumas vertinamas kompleksiškai pagal asmens amžių, organizmo funkcinius sutrikimus, kitas ypatybes, turinčias įtakos asmens gebėjimui rūpintis asmeniniu gyvenimu. 

Miesto (rajono) savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus komisija apsvarsčiusi asmens prašymą per 1 mėnesį informuoja apie priimtą sprendimą dėl stacionarios socialinės globos teikimo.

Miesto (rajono) savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, priėmęs sprendimą siųsti asmenį į mūsų globos namus, jį informuoja raštu.

Reikalingi dokumentai

Apgyvendinamas asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

2. Pensininko pažymėjimą;

3. Specialiųjų poreikių nustatymo pažymą ir neįgaliojo pažymėjimą (jei turi nustatytus specialiuosius poreikius arba darbingumo lygį);

4. Sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (027/a formą) iš gydančio gydytojo;

5.Turimus medicininius išrašus.

 

Paslaugų kaina:

Atsižvelgiant į 2022 m. gruodžio 17 d. Viešosios įstaigos ,,Senevita" savininko - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos raštą Nr. A54 - 195549/22(3.3.2.26E-SOP), nuo 2023-01-01 suderintos naujos VšĮ ,,Senevita" ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų kainos.

  • Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų kaina senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims - 1281 Eur/mėn. (viena tūkstantis du šimtai aštuoniasdešimt vienas euras 00 cnt.).
  • Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų kaina asmenims su sunkia negalia - 1388 Eur/mėn. (vienas tūkstantis trys šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 00 cnt.)

 

Mokėjimo tvarka asmenims, turintiems savivaldybės siuntimą dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų

Asmens finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas vertina asmens gyvenamosios vietos savivaldybė, kuri nustato asmens socialinių paslaugų poreikį.

Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, jeigu asmens turto vertė mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą.

Jeigu suaugusio asmens turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą. (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 “Dėl mokėjimo už  socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 68 – 2510)  

 

Atvykdamas į VšĮ ,,Senevita" asmuo ar jo šeimos narys, globėjas, rūpintojas ar kitas teisėtas asmens atstovas turi:

1. Pateikti visus reikiamus dokumentus;

2. Pateikti VšĮ ,,Senevita" personalui visą reikiamą informaciją apie asmens socialinius poreikius ir sveikatos būklę;

3. Atsivežti gydytojo paskirtus medikamentus;

4. Atsivežti švarius, tinkamus dėvėti viršutinius ir apatinius rūbus, avalynę;

5. Atsivežti turimą kompensacinę techniką (neįgaliojo vežimėlį, vaikštynę ar kitą asmeniui paskirtą kompensacinę techniką);

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-10