BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais


Globos ir slaugos paslaugos

VšĮ „Senevita“ ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos teikiamos senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia ir  asmenims sergantiems Alzheimerio liga ar kitomis centrinės nervų sistemos degeneracinėmis ligomis, kuriems reikalinga kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos skyrimo asmuo ar jo globėjas, rūpintojas, šeimos narys ar kitas teisėtas asmens atstovas raštišku prašymu kreipiasi į asmens gyvenamosios vietos savivaldybę. Savivaldybei priėmus sprendimą dėl paslaugų teikimo asmeniui pasirašoma trišalė/keturšalė sutartis tarp savivaldybės, priėmusios sprendimą skirti asmeniui socialinę globą, VšĮ „Senevita“ bei asmens ar jo globėjo/rūpintojo, kito teisėto atstovo.

Savivaldybės nustatyta tvarka paskirti socialiniai darbuotojai, gavę asmens prašymą, nustato socialinių paslaugų poreikį individualiai pagal asmens nesavarankiškumą. Asmens nesavarankiškumas vertinamas kompleksiškai pagal asmens amžių, organizmo funkcinius sutrikimus, kitas ypatybes, turinčias įtakos asmens gebėjimui rūpintis asmeniniu gyvenimu. 

Miesto (rajono) savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus komisija apsvarsčiusi asmens prašymą per 1 mėnesį informuoja apie priimtą sprendimą dėl stacionarios socialinės globos teikimo.

Miesto (rajono) savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, priėmęs sprendimą siųsti asmenį į mūsų globos namus, jį informuoja raštu.

Reikalingi dokumentai

Apgyvendinamas asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

2. Pensininko pažymėjimą;

3. Specialiųjų poreikių nustatymo pažymą ir neįgaliojo pažymėjimą (jei turi nustatytus specialiuosius poreikius arba darbingumo lygį);

4. Sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (027/a formą) iš gydančio gydytojo;

5.Turimus medicininius išrašus.

 

Paslaugų kaina:

  • 36 EUR per parą (trisdešimt šeši eurai) senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
  • 39 EUR per parą (trisdešimt devyni eurai) senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia.  

Mokėjimo tvarka asmenims, turintiems savivaldybės siuntimą dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų

Asmens finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas vertina asmens gyvenamosios vietos savivaldybė, kuri nustato asmens socialinių paslaugų poreikį.

Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, jeigu asmens turto vertė mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą.

Jeigu suaugusio asmens turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą. (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 “Dėl mokėjimo už  socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 68 – 2510)  

 

Mokėjimo tvarka asmenims, sudarantiems ,,Apmokėjimo už socialines paslaugas" sutartį su VšĮ ,,Senevita"

Asmens (šeimos narių) finansinės galimybės gali būti nevertinamos, kai asmuo (šeima) sutinka mokėti visą socialinių paslaugų kainą. Asmuo arba jo globėjas sudaro ,,Apmokėjimo už socialines paslaugas" sutartį su VšĮ ,,Senevita" ir moka patvirtintą paslaugų kainą.  

Atvykdamas į VšĮ ,,Senevita" asmuo ar jo šeimos narys, globėjas, rūpintojas ar kitas teisėtas asmens atstovas turi:

1. Pateikti visus reikiamus dokumentus;

2. Pateikti VšĮ ,,Senevita" personalui visą reikiamą informaciją apie asmens socialinius poreikius ir sveikatos būklę;

3. Atsivežti gydytojo paskirtus medikamentus;

4. Atsivežti švarius, tinkamus dėvėti viršutinius ir apatinius rūbus, avalynę;

5. Atsivežti turimą kompensacinę techniką (neįgaliojo vežimėlį, vaikštynę ar kitą asmeniui paskirtą kompensacinę techniką);

Apgyvendinimas

 VšĮ „Senevita“ (Balžio g. 33) globos skyriaus gyventojai apgyvendinami dviviečiuose kambariuose. Kambariai aprūpinti reikalingais baldais (lova, stalas, kėdė, spinta, kambario apšvietimas). Suderinus su administracija, gyventojai gali atsivežti savo baldų, asmeninio naudojimo daiktų (fotelis, komoda, televizorius, radijo imtuvas, paveikslai ir pan.).

 

Globos skyriuje įrengta valgyklėlė, poilsio patalpos. Gyventojai gali naudotis biblioteka, žiūrėti televizorių, maloniai leisti laiką bendraudami su kitais gyventojais ar svečiais. 

Patalpos pritaikytos sunkiai judantiems ir neįgaliems gyventojams.

Aplink supa pušynas, graži gamta. Gyventojai gali pasivaikščioti įrengtais takeliais, pailsėti sėdėdami prie ežero.

 

Globos namų „Senevita“ gyventojai apgyvendinami dviviečiuose arba vienviečiuose kambariuose, atsižvelgiant į gyventojų interesus ir poreikius, sveikatos būklę ir savarankiškumo lygį. Kambariai aprūpinti reikalingais baldais (lova, stalas, kėdė, spinta, kambario apšvietimas). Suderinus su administracija, gyventojai gali atsivežti savo baldų, asmeninio naudojimo daiktų (fotelis, komoda, televizorius, radijo imtuvas, paveikslai ir pan.). Kiekviename kambaryje (išskyrus slaugos skyrių) yra dušas ir tualetas.

Gyvenamieji kambariai:

Pirmo korpuso vienvietis kambarys

Slaugos skyriaus kambarys

Centrinio korpuso dvivietis kambarys

 

Visuose globos namų skyriuose įrengtos valgyklėlės, poilsio patalpos. Gyventojai gali naudotis skyriuose įrengtomis bibliotekomis, žiūrėti televizorių, maloniai leisti laiką bendraudami su kitais gyventojais ar svečiais. Įrengtoje sporto salėje vyksta mankštos užsiėmimai, gyventojai gali naudotis skyriuje įrengtais treniruokliais.

Bendro naudojimo patalpos

 

Globos namų patalpos pritaikytos sunkiai judantiems ir neįgaliems gyventojams.

Aplinkos pritaikymas

Globos namus supa pušynas, graži gamta. Gyventojai gali pasivaikščioti įrengtais takeliais, pailsėti sėdėdami prie tvenkinio, leisti laiką pavėsinėje arba terasoje.

Globos namų aplinka

Globos namus galima pasiekti viešuoju transportu (maršrutas Vilnius – Nemenčinė – Gėla). Aktualius transporto tvarkaraščius rasite adresu www.vrap.lt

 

 

Globos namuose dirba socialiniai darbuotojai, kurių tikslas įvertinti gyventojų poreikius ir organizuoti reikiamą socialinę pagalbą remiantis sudarytais ir reguliariai peržiūrimais individualios socialinės globos planais.

Siekiame, kad į problemos sprendimą būtų įtraukti visi reikiami specialistai, pats gyventojas ir jo artimieji.

Socialiniai darbuotojai periodiškai vertina gyventojų savarankiškumo lygį, padeda naujiems gyventojams adaptacijos laikotarpiu, organizuoja gyventojų užimtumą ir laisvalaikio programas atsižvelgiant į gyventojų norus ir pomėgius.

Socialiniai darbuotojai teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laisvalaikio organizavimo ir kitas socialines paslaugas.

 

  Medicinos personalas teikia reikiamas slaugos paslaugas visą parą vadovaujantis gydančio gydytojo paskyrimais. Asmens sveikatos priežiūros paslaugas mūsų gyventojams teikia VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika. Gyventojai pagal poreikį aprūpinami priemonėmis specialiesiems poreikiams tenkinti (techninės pagalbos priemonėmis), medikamentais, slaugos priemonėmis, proteziniais – ortopediniais gaminiais. Medicinos personalas stebi gyventojų sveikatos pokyčius, teikia būtinąją pagalbą. Esant poreikiui, gyventojai nukreipiami gydytojų specialistų konsultacijoms ir gydymui.

Jei būtina, gyventojai hospitalizuojami, lydimi į sveikatos priežiūros įstaigas, odontologijos klinikas, siunčiami į NDNT neįgalumo lygio nustatymui.

Teikiamos masažo ir kineziterapijos (individualiai arba grupėje) paslaugos, organizuojamos kasdienės mankštos, šiaurietiško ėjimo būrelis. Gyventojai gali naudotis įrengta kineziterapijos sale, treniruokliais ir kitu sporto invetoriumi.  

Kineziterapijos priemonės

 

 Šiaurietiško ėjimo būrelis

   Maitinimas organizuojamas 4 kartus per dieną. Dietinė mityba taikoma atsižvelgiant į gyventojo sveikatos būklę bei medikų rekomendacijas. Gyventojai supažindinami su dienos meniu. Maitinimas organizuojamas valgykloje, skyriaus valgyklėlėse. Esant poreikiui, teikama pagalba valgant, slaugomiems gyventojams maistas patiekiamas kambaryje.

Valgykla ir skyrių valgyklėlės

 

  Gyventojai aprūpinami būtinomis asmens higienos priemonėmis. Kiekviename korpuse įrengta speciali maudymo patalpa, pritaikyta maudyti žmones su negalia. Savarankiški gyventojai naudojasi kambariuose įrengtais dušais.

Globos namuose teikiamos kirpimo paslaugos. Gyventojų drabužiai skalbiami globos namų skalbykloje.

Teikiamos gyvenamųjų ir bendrų patalpų valymo, dezinfekavimo ir remonto paslaugos.

 

 

Mūsų tikslas – skatinti gyventojus bendrauti, užsiimti mėgstama veikla, kuo ilgiau išlikti savarankiškiems ir aktyviems.

Gyventojų užimtumas ir laisvalaikis organizuojamas atsižvelgiant į gyventojų norus ir pomėgius. Kasdien organizuojamos grupinės užimtumo veiklos (stalo žaidimai, rankdarbiai, dėlionės, piešimas ir spalvinimas, šokiai, dainavimas, maldos valandėlės, teminiai pokalbiai ir pan.). Kas mėnesį vyksta įvairūs koncertai. Organizuojamos išvykos i muziejus, meno galerijas, įvairios ekskursijos. Kasmet organizuojamas Šaškių turnyras, Vasaros atidarymo šventė, švenčiamos kalendorinės šventės, gyventojų jubiliejai.

 

Religinius patarnavimus gyventojams teikia Nemenčinės parapijos kunigai, Vilniaus stačiatikių dvasininkai. Gyventojo ar jo artimųjų pageidavimu religinius patarnavimus gali teikti ir kiti dvasininkai. Švenčiamos kalendorinės religinės šventės.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-22