BDAR

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais


Komisijos ir darbo grupės

Viešosios įstaigos "Senevita" komisijos ir darbo grupės

Viešųjų pirkimų komisija

Pirmininkas - Audrius Tamošaitis, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

Sekretorė - Irena Remeikaitė, buhalterė-kasininkė;

Nariai:

Indrė Talijūnienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams;

Alma Ašakienė, socialinio darbo vadovė;

Marytė Ryškienė, buhalterė-kasininkė;

Agnė Aleknaitė, teisininkė;

Olga Verikienė, vyr.slaugytoja slaugos adminostratorė;

Ilgalaikio turto komisija (Ryšininko g.2, Vilniaus raj.)

Pirmininkas - Marytė Ryškienė, buhalterė-kasininkė.

Nariai:

Audrius Tamošaitis, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;

Antonina Šulgat, vyr. slaugytoja;

Halina Voinič, ūkio reikalų tvarkytoja.

Ilgalaikio turto komisija (Balžio g.33, Vilnius)

Pirmininkas - Marytė Ryškienė, buhalterė-kasininkė.

Nariai:

Arūnas Žukauskas, ūkio skyriaus vadovas;

Jekaterina Trukšina, vyr. slaugytoja;

Liubovė Šostak, ūkio reikalų tvarkytoja.

Trumpalaikio turto nurašymo komisija (Ryšininko g.2, Vilniaus raj.)

Pirmininkas - Marytė Ryškienė, buhalterė-kasininkė.

Nariai:

Audrius Tamošaitis, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;

Antonina Šulgat, vyr. slaugytoja;

Halina Voinič, ūkio reikalų tvarkytoja.

Trumpalaikio turto nurašymo komisija (Balžio g.33, Vilnius)

Pirmininkas - Marytė Ryškienė, buhalterė-kasininkė.

Nariai:

Arūnas Žukauskas, ūkio skyriaus vadovas;

Jekaterina Trukšina, vyr. slaugytoja;

Liubovė Šostak, ūkio reikalų tvarkytoja.

Paramos priėmimo, įvertinimo, paskirstymo ir nurašymo komisija

Pirmininkas - Indrė Talijūnienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams.

Nariai:

Audrius Tamošaitis, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;

Halina Voinič, ūkio reikalų tvarkytoja;

Alma Ašakienė, socialinio darbo vadovė;

Irena Remeikaitė, buhalterė-kasininkė.

Metinės inventorizacijos komisija, 2018 m. (Ryšininko g.2, Vilniaus raj.)

Pirmininkas - Arūnas Žukauskas, ūkio skyriaus vadovas;

Nariai:

Alma Ašakienė, socialinio darbo vadovė;

Liubovė Šostak, ūkio reikalų tvarkytoja;

Metinės inventorizacijos komisija, 2018 m. (Balžio g.33, Vilnius)

Pirmininkas - Audrius Tamošaitis, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;

Nariai:

Halina Voinič, ūkio reikalų tvarkytoja;

Brigita Jankovska, socialinė darbuotoja;

Atitikties socialinės globos normoms įsivertinimo komisija

Pirmininkas - Indrė Talijūnienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams.

Nariai:

Alma Ašakienė, socialinio darbo vadovė;

Audrius Tamošaitis, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

Darbo taryba

Pirmininkas - Olga Verikienė, vyr. slaugytoja.

Sekretorius - Inga Voitkevič, bendrosios praktikos slaugytoja.

Nariai:

Halina Voinič, ūkio reikalų tvarkytoja;

Jekaterina Trukšina, vyr. slaugytoja;

Arūnas Žukauskas, ūkio skyriaus vadovas.

Gyventojų taryba

Pirmininkas - Daiva Šulmanienė.

Nariai:

Vanda Bykova;

Ieva Benevičiūtė.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-14