BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais


Komisijos ir darbo grupės

Viešosios įstaigos "Senevita" komisijos ir darbo grupės

Viešųjų pirkimų komisija

Pirmininkas - Audrius Tamošaitis, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

Sekretorė - Irena Remeikaitė, buhalterė-kasininkė;

Nariai:

Indrė Talijūnienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams;

Alma Ašakienė, socialinio darbo vadovė;

Marytė Ryškienė, buhalterė-kasininkė;

Agnė Aleknaitė, teisininkė;

Olga Verikienė, vyr.slaugytoja slaugos adminostratorė;

Ilgalaikio turto komisija (Ryšininko g.2, Vilniaus raj.)

Pirmininkas - Marytė Ryškienė, buhalterė-kasininkė.

Nariai:

Audrius Tamošaitis, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;

Antonina Šulgat, vyr. slaugytoja;

Halina Voinič, ūkio reikalų tvarkytoja.

Ilgalaikio turto komisija (Balžio g.33, Vilnius)

Pirmininkas - Marytė Ryškienė, buhalterė-kasininkė.

Nariai:

Arūnas Žukauskas, ūkio skyriaus vadovas;

Jekaterina Trukšina, vyr. slaugytoja;

Liubovė Šostak, ūkio reikalų tvarkytoja.

Trumpalaikio turto nurašymo komisija (Ryšininko g.2, Vilniaus raj.)

Pirmininkas - Marytė Ryškienė, buhalterė-kasininkė.

Nariai:

Audrius Tamošaitis, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;

Antonina Šulgat, vyr. slaugytoja;

Halina Voinič, ūkio reikalų tvarkytoja.

Trumpalaikio turto nurašymo komisija (Balžio g.33, Vilnius)

Pirmininkas - Marytė Ryškienė, buhalterė-kasininkė.

Nariai:

Arūnas Žukauskas, ūkio skyriaus vadovas;

Jekaterina Trukšina, vyr. slaugytoja;

Liubovė Šostak, ūkio reikalų tvarkytoja.

Paramos priėmimo, įvertinimo, paskirstymo ir nurašymo komisija

Pirmininkas - Indrė Talijūnienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams.

Nariai:

Audrius Tamošaitis, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;

Halina Voinič, ūkio reikalų tvarkytoja;

Alma Ašakienė, socialinio darbo vadovė;

Irena Remeikaitė, buhalterė-kasininkė.

Metinės inventorizacijos komisija, 2018 m. (Ryšininko g.2, Vilniaus raj.)

Pirmininkas - Arūnas Žukauskas, ūkio skyriaus vadovas;

Nariai:

Alma Ašakienė, socialinio darbo vadovė;

Liubovė Šostak, ūkio reikalų tvarkytoja;

Metinės inventorizacijos komisija, 2018 m. (Balžio g.33, Vilnius)

Pirmininkas - Audrius Tamošaitis, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;

Nariai:

Halina Voinič, ūkio reikalų tvarkytoja;

Brigita Jankovska, socialinė darbuotoja;

Atitikties socialinės globos normoms įsivertinimo komisija

Pirmininkas - Indrė Talijūnienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams.

Nariai:

Alma Ašakienė, socialinio darbo vadovė;

Audrius Tamošaitis, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

Darbo taryba

Pirmininkas - Olga Verikienė, vyr. slaugytoja.

Sekretorius - Inga Voitkevič, bendrosios praktikos slaugytoja.

Nariai:

Halina Voinič, ūkio reikalų tvarkytoja;

Jekaterina Trukšina, vyr. slaugytoja;

Arūnas Žukauskas, ūkio skyriaus vadovas.

Gyventojų taryba

Pirmininkas - Daiva Šulmanienė.

Nariai:

Vanda Bykova;

Ieva Benevičiūtė.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-14