Svarbi informacija

Data

2020 03 03

Įvertinimas
0

INFORMUOJAME, jog Viešosios įstaigos „Senevita“ visuotinio dalininkų susirinkimo  (2019 m. lapkričio 11 d. protokolo Nr.6) sprendimu nuo 2019 m. lapkričio 11 d. ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos asmenims bus teikiamos  tik gavus siuntimą. Siuntimą išrašo savivaldybė. Dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos skyrimo asmuo ar jo globėjas, rūpintojas, šeimos narys ar kitas teisėtas asmens atstovas raštišku prašymu kreipiasi į asmens gyvenamosios vietos savivaldybę. Savivaldybei priėmus sprendimą dėl paslaugų teikimo asmeniui pasirašoma trišalė/keturšalė sutartis tarp savivaldybės, priėmusios sprendimą skirti asmeniui socialinę globą, VšĮ „Senevita“ bei asmens ar jo globėjo/rūpintojo, kito teisėto atstovo.

PASTABA – iki 2019 m. lapkričio 11 d. asmenims ar jo šeimos nariams, pateikusiems prašymą (raštu, telefonu) VšĮ „Senevita“ , ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos bus teikiamos anksčiau numatyta tvarka.